Folklorni kimavčevi večeri 2014

LOGO NOVI1psd copyFolklorni kimavčevi večeri letos že četrto leto zapovrstjo vabijo v naročje tradicije Spodnjega Podravja, Ptuja in okolice. Področje je eno bogatejših po raznovrstnosti in številnosti folklornih skupin, ki predstavljajo dediščino tega področja. Skupaj s posameznimi društvi tega področja in v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti, območne izpostave Ptuj, letos znova vabimo obiskovalce, da si na Ptuju in v okoliških vaseh ogledajo nastope folklornih skupin tega področja skupaj s tujimi, gostujočimi folklornimi skupinami.

Človek ne more iti naprej, če ne ve od kod prihaja, pravi stara modrost. Zato je osnovni namen Folklornih kimavečvih večerov najprej predstavljanje lastne kulturne dediščine, lastne folklore, nato pa ohranjanje le-te preko nastopov in udejstvovanja folklornih skupin. Folklora tega področja je trdno zapisana v nas, zakoreninjena je bodisi v našem kulturnem ustroju, bodisi v naših genih in predstavlja del naše identitete.

Glasbeni sestav Carevi, Varaždin, Hrvaška

Glasbeni sestav Carevi, Varaždin, Hrvaška

Področje na katerem se festival odvija je bogato in pomembno zgodovinsko področje. Zgodovinsko gledano, ga je oblikovala kultura Keltov in kasneje mogočna rimska kultura, ki je na tem mestu ustvarila pomembno upravno in trgovsko središče imenovano Poetovio. Mesto tudi v srednjem veku ni zaostajalo po pomembnosti, saj je prvo celinsko mesto na Slovenskem, ki je dobilo mestni statut, vse do 18. stoletja pa je bilo pomembno središče širše regije. Zgodovinski raznolikosti pa se pridružuje tudi kulturna raznolikost dediščine, ki se kaže na področju kulture maskiranja, vinske kulture, arhitekturnih biserov, ki so se še ohranili, ter na področju folklore, običajev in ljudske pesmi, glasbe in plesov. Tudi zadnje omenjeno je pomemben delček naše identitete, želimo pa ga predstaviti tako domačinom, ki bi ga radi podrobneje spoznali in razumeli, kot tudi tujcem in Slovencem živečim v drugih delih Slovenije.

Festival tako pomembno podpira vrednote ohranjanja nesnovne kulturne dediščine, izobražuje in predstavlja kulturo tega področja, obenem pa skrbi za promocijo mesta in regije.

Spremljaj nas na Facebooku